incest a zneužívání

Pokud jste se rozhodli navštívit tyto stránky, znamená to, že vám záleží na vašem blízkém a je dobře, že sháníte informace, jak mu lépe porozumět a snažíte se mu pomoci.

Váš blízký od vás potřebuje zejména neuvěřitelné množství trpělivosti, tolerance, prostoru, podpory a lásky.

Možná si myslíte, že to vše můžete nabídnout už teď, tím lépe se vám bude vyrovnávat s celou situací.  Být oporou člověku, který se potýká s tak závažným problémem, je velice náročné a zahrnuje to neuvěřitelné množství práce na vaší straně. Mějte ale na paměti, že váš blízký tímto procesem prochází sám. Mnohdy vás od sebe bude neúmyslně odhánět, mnohdy se vám budou zdát jeho reakce neodpostatněné  a nebudete rozumět co vlastně chce.(nebude vám to schopen říct) Proto je nutné mít svojí vlastní základnu a podpůrné zdroje (literaturu, internetové stránky) a zároveň si udržet svůj přístup k životu (přestože se může měnit) a přátelé.

 

 

Váš blízký možná potřebuje vaši pomoc, ale nedokáže si o ni říct!!

Možná nevěříte, že mu dokážete pomoci. Ale můžete a třeba víc než si myslíte!!!

Nejdůležitější věc, kterou můžete udělat je VĚŘIT MU, přestože se zneužívání odehrávalo před mnoha lety. Váš milovaný potřebuje vědět, že mu věříte teď.

Snažte se pochopit a respektujte všechny pocity, které se vám buď snaží popsat nebo na jejichž základě se k vám chová. Má veškeré právo na jakýkoli pocit, který prožívá.

Někdy pro něj může být snadnější mluvit o zneužívání, když mu dáte najevo zájem.

Zajímejte se, co se stalo, ale je přehnané emocionální reakce nejsou na místě. Je samozřejmě jisté, že můžete cítit zoufalství, vztek a rozhořčení, je ale důležité, aby váš blízký nepocítil opětovný emocionální nátlak v souvislosti se svou minulostí a ztrátu kontroly.

Dejte mu najevo, že na něj myslíte . Vědomí, že tak činíte mu může pomoci v procesu „léčení“ .

Velice důležitá věc,kterou v tuto chvíli již děláte, je vzdělávání se.Díky tomu  budete lépe připraveni pomoci svému milovanému procházet možnými depresivními, úzkostnými stavy apod.

Jak již bylo uvedeno výše, pokud cítíte zejména bolest a lítost ve vztahu kvašemu blízkému, je důležité udělat malý krok zpět. Vezměte si čas pro sebe a dovolte si danými pocity projít!!!

Váš blízký potřebuje, abyste tu pro něj byli. Ale musíte být v pořádku. Nejen, že ho budete motivovat a ucítí z vás jistotu a zázemí, ale take budete lepším a pozornějším posluchačem.

Dejte mu vědět, že se neobáváte vyslechnout co má na srdci, ale zároveň nezapomínejte, že s vámi nebude vždy chtít mluvit.

 Vašemu blízkému pomáhá už fakt , že se vám mohl svěřit  a není sám!

 

Jak nejlépe reagovat

 •  Jsem moc rád, že jsi mi to řekl.
 • Můžu udělat něco hned?
 • Jsem tu pro tebe.
 • Moc mě mrzí co se stalo.
 • Není to tvoje chyba

 

Většina lidí neví co říct, když s nimi jejich blízký mluví o sexuálním zneužívání. Často je však pro něj nejdůležitější, že ho posloucháte a cítí z vás podporu.

Je ovšem potřeba si uvědomit, že mu kdysi dávno byla upřena možnost mít kontrolu sám/a nad sebou a on se jí teď snaží získat. Nabídnutí rady je proto lepším způsobem komunikace než ji striktně prezentovat jako konečně platnou.

 

Jak nejlépe nereagovat

Pokud se váš blízký rozhodne mluvit o tom co se mu stalo, je to pro něho velice zásadní věc.  Otevírá vám velice intimní a bolestnou část sebe, u čehož sám sebe v podstatě vystavuje nebezpečí (reakce).

Jestli jste reagovali jedním nebo více způsoby, které uvádím níže, neváhejte se dodatečně omluvit.

 •    ticho – pokud neřeknete ani slovo, váš blízký může zažívat muka, protože neví co se ve vás odehrává a může pocítit pochybnosti o tom, že se svěřil          – můžete jednoduše říct, že je vám to líto
 •  všechny druhy reakcí, které snižují vážnost situace  například : mohlo být hůř, nemysli na to -  je dobré podpořit, např.: Věřím , že to zvládneš, přestože to může trvat dlouho
 • věty, které začínají : potřebuješ nebo musíš… nechte na vašem blízkém co potřebuje
 • výhružné reakce směrem k pachateli

Pro vašeho blízkého je při procesu uzdravování nesmírně důležité mluvit o svých pocitech, mluvit o tom co se stalo. Někdy může být k nezastavení, ale nezastavujte ho. Je dobré ocenit, že se snaží svoji situaci řešit. Někdy s vámi nebude chtít vůbec mluvit.

Váš život je  také velice ovlivněn tím, čím váš blízký prochází. Pokud se snažíte podporovat člověka s tímto zážitkem, nezapomínejte, že  máte právo na všechny emoce, které prožíváte v souvislosti s danou situací.

NEZAPOMÍNEJTE MLUVIT S LIDMI A NA SVOJE ZÁJMY!

Je více než jasné, že důsledky sexuálního násilí neovlivňují pouze osobu, která mu byla přímo vystavena, ale také všechny, kteří patří mezi její blízké. Pokud jste v situaci, že se jedná o vašeho partnera, zde je několik typů, které vám mohou usnadnit vaší snahu pomoci. Tyto rady se však nemusí vztahovat pouze k partnerům, ale ke každému, kdo je v blízkém vztahu s obětí. Protože dané rady pochází od lidí vystavených incestu či sexuálnímu zneužívání, je dobré se nad nimi alespoň zamyslet, přestože jak bylo zmíněno již několikrát, každý člověk vnímá věci jinak.

Doporučení v zákl. bodech :

 •    Uvědomte si, že nemůžete změnit moji minulost nebo rozhodnutí, které jsem udělal.
 •  Respektujte , že jsem dělal co jsem musel pro to, abych přežil, proto mě neobviňujte!
 • Pochopte, že jsem víc než jen moje minulost, která ale zároveň  utváří , kdo jsem dnes.
 • Buďte ochotni se mnou mluvit o dobrých , špatných, ošklivých věcech , pokud o nich mluvit potřebuji.

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚC, NA KTERÉ POTŘEBUJETE PRACOVAT JE PRAVDĚPODOBNĚ SCHOPNOST NEBRAT VĚCI OSOBNĚ!! VÁŠ PARTNER PROCHÁZÍ MNOHA STAVY A POCITY, SE KTERÝMI SI NEVÍ RADY A MNOHDY REAGUJE NA NĚ VÍC NEŽ NA VÁS!!!

 

 • Prosím hlavně mi věř.
 • Potřebuji mít pocit, že s Tebou můžu mluvit o čemkoli.
 • Pokud potřebuji mluvit, budu…když nechci, tak mě prosím nenuť, dokážu se vyjadřovat když jsem připraven nebo když chci . Neber to prosím osobně, pokud poznáte, že o tom nechci dál mluvit, možná reaguji na traumatickou vzpomínku.
 •  KDYŽ SE NECHCI DOTÝKAT NEBO SE VYHÝBÁM INTIMNOSTEM, NENÍ TO O TOBĚ ANI O TOM, JAK SE OHLEDNĚ TEBE CÍTÍM, ALE O MNĚ. (v případě, že vztah splňuje základní předpoklady pro fungování)
 • Stejně jako ty nemůžes číst moje myšlenky, ani já nemůžu číst tvoje. Pokud ode mě něco chceš, řekni mi to. Když budu schopen ti vyhovět, udělám to, když ne, můžeme alespoň společně zkusit najít cestu, jak si s danou věcí poradit.
 • Bylo by dobré, kdyby ses snažil najít nějáké informace o tom, čím procházím a zároveň si zajistit vlastní pomoc/podporu. Nezapomínej, že přestože jsi ve vztahu se mnou, máš svoje vlastní potřeby a emoce, které jsou stejně důležité jako moje.
 • Asi se mi nebude líbit, když  se budeš snažit vyřešit tuto věc za mě. Stejně tak  neustále analyzování mě a mého chování, ve snaze posunout náš vztah dopředu.
 • Přestože se někdy cítím slabý nebo procházím krizí, zkus si uvědomit, že i to je součástí mé snahy se uzdravit a postarat se o sebe. Zkus se na mě dívat jako na někoho citlivého, kdo se snaží řešit svůj problém, spíš než jako někoho slabého a křehkého.
 •  Rád bych, aby můj partner věděl, že ne všechny moje reakce jsou spojeny s ním. (zejména v sexuální oblasti) Reaguji na svoji minulost ne na něj. Základní je být otevřený v komunikaci.
 • Nemůžeme pro sebe být úplně vším a pořád. Stejně jako já potřebuji prostor a čas pro sebe, ty máš právo na to samé. Našemu vztahu může pomoci, když nebudeme pořád spolu  a zejména, když některé z našich potřeb dokážeme uspokojit mimo něj.
 •  Nikdy mi neříkej, abych zapomněl co se mi stalo nebo to hodil za hlavu. Stejně tak co mám dělat v průběhu léčby apod. – dělám co můžu a co právě teď potřebuji.
 •  Snaž se vyhnout otázkám začínajícím PROČ? pokud spolu mluvíme o tom co se stalo. Neptej se, proč jsem jak reagoval, proč jsem to neukončil dřív. Já sám si kladu tyto otázky.
 • Pamatuj si prosím, že proces uzdravování trvá dlouho a je doprovázen propady i vzestupy. Zkus nepropadnout panice, pokud se po dlouhé době opět stane, že se nám naše staré stavy či pocity vrátí třeba na den.
 •  Ve chvílích, kdy jsem emocionálně rozrušený, věnuj tomu prosím pozornost. Někdy si nemůžu říct o pomoc, ale pokud budeš vnímavý, můžeš mě zkusit uklidnit. Řekni mi, že jsem tu s tebou, že jsem v bezpečí, neboj se říct nahlas svoje jméno. Podívej se také do sekce Uklidňující metody
 • ·Nezapomínej, že jsem také sexuální bytost a přestože mám někdy problémy se sebevědomím či pocity studu, neznamená to, že s tebou nechci intimně žít. I když tě někdy odmítnu, neber to prosím osobně, možná se cítím vinný nebo se stydím za to, že toužím po sexuálním životě. Prosím nezlob se na mě a snaž se o tom se mnou raději mluvit.
 •  Některé dny budou lepší, některé horší, ale to neznamená, že se neuzdravuji. V těch horších dnech pouze vstřebávám všechny věci s větší intezitou.
 • Někdy mám potřebu flirtovat s někým jiným, budit v nich zájem či touhu, snaž se prosím pochopit, že jde pouze o způsob, jakým si můžu zvednout sebevědomí. Neber to osobně.
 •  Mazlení a objímání je vynikající. Někdy to strašně potřebuji, ale nedokáži si o to říct. Prosím tě, neotáčej se ke mně zády nebo neodmítej objetí, když si o něj řeknu nebo se o něj pokusím. Zejména ne v hádce, to mě opravdu bolí.
 • Zajímej se o to, co se mi stalo, někdy se mě musíš ptát, někdy budu mluvit tak, že ti ani nedám prostor nic říct. Dovol mi prosím s tebou vše sdílet, protože  je pro mě opravdu důležité.

 

 

Pamatuj si, že všichni jsme lidské bytosti se základními touhami a potřebami. Zejména potřebami být milovaný a milovat.