rady blízkým

na úvod

Je pochopitelné, že poskytovat podporů blízkým,kteří byli vystaveni sexuálnímu násilí , může být neuvěřitelně obtížné. Pokud jste na těchto stránkách a hledáte informace jak lépe porozumět čím váš milovaný prochází zaslouži obdiv a dík .

S pocitem, že někomu na kom vám záleží bylo ublíženo je obtížné se vyrovnat, takže je naprosto obvykle, že trvá určitý čas než najdete opět cestu jak vyjadřovat svoje pocity a vzájemně si porozumět.

Pro mnoho obětí sexuálního násilí bývá důležitým bodem v cestě za uzdravením už jenom pocit, že nejsou sami. Zároveň psychická podpora a porozumění bývá důležitou součástí léčebného procesu, je důležite si však uvědomovat, že oběť velmi citlivě rozezná skutečnou podporu a zájem od soucitu a lítosti. Je normální, že váháte nebo nevíte co říct, ve chvíli kdy se vám někdo svěří se zážitkem, s kterým nemáte zkušenost, stejně jako není ve vašich silách znát na všechno odpovědi. Rozhodně však nic nezkazíte, když budete naslouchat, dáte najevo, že vám na vašem blízkém záleží, ujistíte ho, že to není jeho chyba a že mu věříte.

Proces uzdravování se podobá běhu na dlouhou trať, proto je důležité být trpělivý.

Kromě hledání způsobů jak pomoci vašemu blízkému je velice důležité dbát o své vlastní zdraví, protože jak jsem již uvedla výše, můžete v souvislosti s tím procházet stavy a pocity, které vás zneklidňují.  Je užitečné si uvědomit, že je přiřozené prožívat stavy jako je šok, zlost, nenávist a nepodceňovat dopad těchto stavů na vaší psychiku a život. Proto je dobré pečovat o sebe ve stejné míře jako chcete pečovat o vašeho blízkého, protože v případě, že nebudete vy v pořádku je nepravděpodobné, že byste mohli pomoci lidem kolem vás.

Zůstaňte věrni svým zájmům, přátelům a koníčkům, které vám pomohou ventilovat případné pocity frustrace a zoufalství.

 

Co si musím uvědomit

TEĎ NEJDE O VÁS!

Přestože můžete sami být jednou z obětí sexuálního násilí, uvědomte si, že situace, v které se momentálně se svým blízkým nacházíte není o vás.  Často se stává, že ve snaze pomoci milované osobě vyrovnat se s traumatem objevíme svá vlastní traumata, která nevědomky promítáme a řešíme skrze tuto osobu. Stejně tak naše obavy a bolest za utrpení, kterým si náš blízký prošel. To je samozřejmě normální, ale za těchto okolností nepřichází z naší strany pomoc, která je na místě.

Pokuď cítíte, že s vámi není něco v pořádku nebo se necítíte dobře, zaměřte se sami na sebe. Nesnažte se podporovat druhé, pokud si sami neumíte pomoci. Čím lépe se budete cítít vy, tím více se vám bude dařit zpracovávat nové informace a reagovat flexibilně, jak váš blízký v tuto chvíli potřebuje. Samozřejmě buďte upřímní ohledně vašich pocitů a pomožte vašemu blízkému najít někoho jiného, kdo by mu mohl být za těchto okolností oporou.

Samozřejmě, že reakce vašich blízkých nemusí být vždy klidné, ale uvědomte si, že když vy v klidu zůstanete a dáte najevo respekt a úctu k jejich pocitům a na základě toho potřebujete čas pro sebe, tak to situaci pouze prospěje. Snažte se proto sledovat své vlastní myšlenky a činy. Co děláte a proč, co říkáte a jak to myslíte,jak to může vnímat váš blízký.

Uvidíte, že i takto traumatická událost vám může pomoci váš vztah upevnit a prohloubit, jen je potřeba být trpělivý,chápavý, pozorný, ohleduplný a milující.

Pokud jste se ocitli v situaci, kdy nevíte jak reagovat, co říct a dělat potom, co se vám milovaná osoba svěřila s traumatickým zážitkem, tady můžete nalézt několik typů a rad.

Je možné, že některé z nich jste již našli v jiné sekci, ale nemyslím, že je na škodu případné opakování. Přestože se vám může zdát, že poskytnuté informace zní jako návod na život, nezapomínejte, že vychází přímo od zdrojů, tedy samotných obětí sexuálního násilí.  Co lepšího můžete udělat než věřit a snažit se vyhovět potřebám vašeho blízkého. Nezapomínejte ovšem, že rady jsou míněny obecně, každý z nás má trochu jiné potřeby a je na vás a vašem blízkém, abyste našli cestu jak je vzájemně vyjádřit.

Jste na místě, kdy se snažíte vyrovnat s vlastními pocity a zároveň , ať chcete nebo ne, toužíte přebrat veškerou bolest a zodpovědnost na sebe. Vztah mezi dvěma lidmi je ale mezi DVĚMA lidmi, proto mějte na paměti, že každý z vás má také právo na vyjádření vlastních pocitů.

 

 

 1.  váš blízký možná potřebuje pomoct právě v tuto chvíli, ale je velice pravděpodobné, že o ni sám nepožádá – zkuste mu ji nabídnout, už samotný zájem pomáhá
 2. VĚŘTE MU i v případě, že k sexuálnímu útoku došlo před lety, nejdůležitější je, abyste mu věřili v tuto chvíli
 3. dejte blízkému najevo, že všechny pocity, které  v souvislosti s traumatickou událostí má, jsou pochopitelné a na místě – trauma a proces uzdravování zahrnuje množství různorodých emocí a váš blízky má na přožívání každé z nich právo
 4.  je důležité dát najevo, že vás zajímá co se mu stalo, zároveň se ale snažte  odprostit od otevřených projevů negativních emocí (např. vůči pachateli, pláč, vztek, násilí) – váš blízký se může cítit zodpovědný za tyto pocity a vnímat celou situaci tak, že vám ubližuje. (pocit viny spjatý s traumatem) – samozřejmě, že VAŠE pocity jsou stejně důležité a je třeba jim věnovat pozornost – vyhledejte pomoc pro sebe (více v Kam se obrátit) – NESPOLÉHEJTE NA POMOC OBĚTI SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ !! ( v tuto chvíli vám pomoci nemůže)
 5. nepřestávejte nabízet pomoc zejména pak praktického rázu – doprovod na terapie, zapojení do společenského života atd. , i když vaší pomoc nevyužije, důležitý je pocit, že může (opakování matkou moudrosti -) )
 6. pomožte a podpořte ve vyhledávání odborné pomoci
 7. zůstávejte s vaším blízkým v kontaktu a plánujte s ním věci, které byste mohli společně dělat, pravděpodobně vám bude vděčný pokud organizace bude z větší části na vás, určíte místo, čas a program – počítejte s tím, že vám nemusí zvednout telefon (flashback, strach, obava), to ale neznamená, že není vděčný, že voláte
 8. dejte mu vědět, že na něj myslíte- dobré je občas poslat květiny nebo drobný dárek
 9. zkuste mít svůj hněv a zlobu pod kontrolou (v celém procesu uzdravování vašeho blízkého) , tyto negativní emoce mohou vyvolat flashbacky a s nimi spojený strach
 10. vzdělávejte sami sebe, sexuální násilí vyvolává velikou škálu emocí – váš blízký se může cítit v depresi, odcizený od svých pocitů, úzkostný apod.- když budete vědět, jak na tyto stavy reagovat, můžete mu lépe pomoci se s nimi vyrovnat
 11. VĚNUJTE SE SAMI SOBĚ ! mluvit s někým, kdo prožívá takovou bolest je obtížné, máte nárok si odpočinout! Zároveň odpočatí a s novou energií můžete lépe pomoci vašemu blízkému
 12. Nejdůlejžitější je dát najevo, ŽE S VÁMI MŮŽE MLUVIT a že se nebojíte vyslechnout vše co vám potřebuje říct! V souvislosti s tím ale nenaléhejte, nechte na něm, kdy s vámi bude chtít mluvit.

 

Buďte tady pro vaše blízké, kteří potřebují podpořit.

Podpora a pochopení ze strany přátel a členů rodiny je velmi užitečná. Je mnoho věcí, které můžete udělat.

 • dejte najevo svůj zájem, řekněte, že vám na na nich záleží a že chcete pomoci
 • naučte se naslouchat a nechte vašeho blízkého rozhodnout, kdy vám bude chtít o napadení cokoli říct
 • nenuťte o napadení hovořit a snažte se neklást moc otázek, zejména ne na podrobnosti napadení
 • věřte svému blízkému, když se vám se znásilněním svěří- mnoho z obětí raději mlčí, ze strachu a studu, tudíž to stojí mnoho odvahy a důvěry vám svěřit takovou věc (věřte že on sám se nejvíc obává, že mu nebudete věřit nebo situaci zlehčíte či zpochybíte)
 • neobviňujte oběti !! nikdo si nežádá, aby byl znásilněný
 • podpořte svého blízkého v jeho rozhodnutích např. oznámení na policii nebo vyhledání odborné péče (když se na to necítí, nepřemlouvat ale např. říct, že chápete, že je ještě brzy…) , vašemu blízkému to dodá pocit vlastní váhy a kontroly nad svým jednáním
 • podílejte se na získávání informací a o možnostech a způsobech jak se lépe vyrovnat s danou situací
 • povzbuzujte v navázování kontaktu s lidmi s podobným zážitkem
 • nabídněte svoji účast, když vás přítel chce říct o napadení rodině, policii, doprovoďte k lékařskému vyšetření

K POCHOPENÍ ČÍM VÁŠ BLÍZKÝ PROCHÁZÍ

Je na místě si uvědomit, že váš blízký prošel citově bolestnou, traumatickou zkušeností a jeho chování se tedy může velice nápadně změnit. Některé z jeho reakcí vás můžou bolet, zejména kvůli němu, ale nezapomínejte že už jenom pocit, že tam pro něj JSTE může pomoci. Buďte trpěliví a snažte se porozumět nejen tomu co vám váš blízký popisuje, ale jak nepředstavitelné to pro vás je, takže opravdu není prostor pro rychlé soudy, přesvědčování nebo dokonce jednání za zády (i v dobrém to může vyvolat pocity ztráty vlastní kontroly spojené s ponížením).

Trauma spojené se sexuálním napadením nemizí rychle a každý z nás se vyrovnává s věcmi různými způsoby, takže to vašemu blízkému může trvat déle než si vy myslíte, že může. Uvědomte si, že jde o jeho pocity a že dělá vše, co potřebuje. Nezapomínejte o jak velký zásah do psychiky, pocitů bezpečí a důvěry se v souvislosti s tímto traumatem jedná.

Respektujte soukromí a bezpečí člověka, který se vám svěřil a nemluvte o tom s nikým jiným. Nechte ho rozhodnout kdy a komu o této osobní záležitosti chce říct.

Zároveň je důležité si uvědomovat svoje vlastní pocity, protože je pochopitelné, že pociťujete hňev, bolest apod. z toho, že někdo ublížil vašemu blízkému. Proto je nutné se informovat nejen o znásilnění , ale i o tom, jakým způsobem jste sami afektovaní danou situaci.

Možná když vyhledáte pomoc sami pro sebe, bude pro vás snažší pomoct vašemu blízkému.

 

Není se za co stydět, lidská psychika je velice křehká!