poruchy přijmu potravy

Porucha přijmu potravy je stav , který vzniká  a rozrůstá se důsledkem dlouho trvajících emocionálních, psychologických, meziosobních a sociálních problémů.  Sexuální násilí silně ovlivňuje všechny tyto aspekty života a navíc se často podepíše na vztahu oběti k vlastnímu tělu.To se pak může stát jediným prostředkem jak se vyrovnat s traumatem. Hladovění nebo naopak přejídání jako způsob získání kontroly nad svým tělem či části života není vyjimečným způsobem řešení neúnosné situace.  Jídlo navíc dokáže otupit/nahradit pocity či bolest, které se zdají být nepřekonatelné. Přestože nezdravý přístup ke stravování může na chvíli pomoci, v důsledku zapřičiňuje zhoršení fyzické a emocionální stránky člověka a snižuje jeho sebevědomí.

Mezi faktory vedoucí k rozvoji poruchy přijmu potravy, které můžeme dát do souvislosti se sexuálním násilím lze zařadit nízké sebevědomí, pocit nedostatečnosti, ztráta či nedostatek kontroly v životě, deprese, úzkosti,  zloba, osamělost či obtíže vyjádřit emoce.  Zároveň je možné, že důvody ke kontrole váhy vychází z potřeby nebýt atraktivní nebo se schovat za své tělo. K tomu se dostaneme blíže u jednotlivých poruch.

Anorexie

Zejména v pubertě se u zneužívaných dětí objevuje anorexie. Příčinou může být nejen výše zmiňovaná potřeba kontroly, ale zejména u dívek dochází k mylné představě, že když nebudou jíst, nevyvine se jejich postava do ženských tvarů. Mohou se domnívat, že pokud jejich tělo nebude atraktivní, nebude po nich vyžadována sexuální aktivita.  Jde tedy zejména o snahu chránit sebe sama.  Někteří lidé si neuvědomují , že anorexie  je závažné a na životě ohrožující onemocnění. Jiní si jsou vědomi případného ohrožení na životě a jedí právě tolik, aby nezemřeli. Jejich nutkavá potřeba kontroly toho, co do svého těla přijmou je silnější než uvědomění si možných rizik a prohlubování problémů v jiných sférách života. Tato potřeba nemusí vycházet pouze ze snahy získat zpět moc, která je obětem sexuálního násilí odejmuta, ale může souviset i s vynuceným orálním sexem (odmítání vzít cokoliv do úst). Charakteristickými znaky anorexie je hladovění a rapidní ztráta váhy. Často je doprovází pocit strachu z přibrání, popírání vážnosti situace a ztráta či změny v menstruačním cyklu u žen.  Mezi varovné signály, kterým je třeba věnovat pozornost, patří odpor k určitému druhu jídla, kritika vlastního těla, úzkost z nabírání váhy, popírání hladu, rituály ve stravování, vyhýbání se společnému stolování, vypadávání vlasů nebo schovávání jídla. Pro anorektiky je typické, že se věnují sportu či cvičení za jakýchkoliv okolností. (bez ohledu na počasí či zdravotní stav) Zdravotní potíže, které můžeme v souvislosti s anorexií zmínit, zahrnují pomalé bušení srdce (abnormálně), nízký tlak, pocit slabosti/omdlévání, dehydratace,suché vlasy/ kůže a další, které zde nebudeme zmiňovat. Odmítání jídla či ztráta zájmu o něj může být cesta jak říct NE životu.

 Kompulzivní přejídání (nekontrolovatelné)

Právě proto, že jídlo dokáže otupit pocity jako je bolest a strach, kompulzivní přejídání může sloužit jako únik v případě psychického utrpení.  Přejídání také může být jedinou cestou, kterou oběti sexuálního násilí často považují za péči o sebe. Dopřávání si jídla pak vnímají jako věnování se sobě a v daný moment mohou pociťovat úlevu od napětí. Stejně jako v případě anorexie může vést ke kompulzivnímu přejídání obava či nutkavá potřeba ochrany. V případě nabrání váhy opět dochází v očích oběti k většímu pocitu bezpečí, protože si pak nepřipadá sexuálně atraktivní.  Narozdíl od bulimie totiž k přibírání váhy dochází, neboť součástí této poruchy není zvracení. Mezi symptomy patří časté epizody přejídání (velké množství v krátké době), požívání jídla bez hladu, pocit ztráty kontroly nad stravováním, pocit studu a znechucení nad vlastním jednáním, nebo skrývání se s pokrmem. Po zdravotní stránce se nekontrolovatelné přejídání projevuje vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem. Může vést k problémům se srdcem a k cukrovce.

 Bulimie

Bulimie je stejně vážné onemocnění jako anorexie. Jedná se o nekontrolované přejídání, kontrolované zvracením, které jedinec iniciuje. Právě tato kontrola může opět nahrazovat pocit naprosté bezradnosti v emocionální a psychické rovině. Zvracení a dávení však také může mít souvislost se zneužíváním formou orálního sexu. Pravidelné odchody na toaletu, ztráta velkého množství jídla či přístup ke cvičení jako v případě anorexie mohou signalizovat tuto nemoc. Ta se odráží také na zdravotním stavu. Nepravidelný tlukot srdce může vést až k jeho selhání, časté zvracení narušuje jícen a  ne zřídka dochází k porušení zubů až k jejich rozkladu.

Více informací k jednotlivým poruchám můžete nalézt na stránkách, které se onemocněním v souvislosti se stravováním, věnují.  V případě, že trpíte poruchami přijmu potravy, doporučejme vám psychoterapie a konzultaci s výživovým poradcem. Sami můžete začít vnímat pocity resp. důvody, které vás k vašemu jednání vedou. Zkuste věnovat pozornost signálům vašeho těla. Pokud máte hlad, najezte se. V případě, že sami začnete hledat výmluvy proč se jídlu vyhnout, připomeňte si, že vaše reakce je normální, ale vaše tělo vám dává najevo, co potřebuje. Vaše tělo je vaší součástí, a proto je důležité se o něj starat. V případě přejídání a bulimie se pokuste odhalit příčinu proč jíte jak jíte a co vám přejídání dává za pocit.

Pokud dostatečně porozumíte důvodům, které vašemu onemocnění předcházely, bude pro vás jednodušší  zlepšit váš zdravotní stav. Nemáte žádný důvod se vinit za způsob, jakým se snažíte vyrovnávat s vašimi problémy. Přesto je důležité si uvědomit, že jsou jiné a účinější cesty, které vedou k celkovému zlepšení vaší situace místo chvilkového uspokojení.

Bc. Jana Ježková

Použitá literatura:

  • Courage to heal – Ellen Bass and Laura Davis
  • Adult Children – John Friel and Linda Friel
  • Outgrowing the pain – Eliana Gil
  • Ghost in the Bedroom – Ken Graber
  • aftersilence.org