pro blízké

Pokud hledáte informace, které by vám mohly pomoci ve vztahu s vaším partnerem, kamarádem, dítětem či rodičem, který byl v dětství či v průběhu života vystaven jakékoliv formě sexuálního násilí, zasloužíte si nejenom respekt a dík, ale zároveň vlastní zázemí a podporu. Být oporou člověku, který se potýká s následky traumatické události takového charakteru jakým může být znásilnění, zneužívání, incest, ale i emocionální zneužívání v dětství, bývá velice náročné a je důležité nezapomínat na svůj vlastní život se všemi jeho stránkami. Vyrovnat se totiž s pocitem, že vašemu blízkému bylo ublíženo, může být neuvěřitelně obtížné. Jste na místě, kdy se snažíte vyrovnat s vlastními pocity a zároveň , ať chcete nebo ne, toužíte přebrat veškerou bolest a zodpovědnost na sebe. Vztah mezi dvěma lidmi je ale mezi DVĚMA lidmi, proto mějte na paměti, že i vy máte  právo na vyjádření vlastních pocitů. Kromě hledání způsobů jak pomoci vašemu blízkému je tedy velice důležité dbát i o své vlastní psychické zdraví. Je totiž normální, že v souvislosti s trápením druhého vás mohou přepadat stavy a pocity, které vás zneklidňují. Je přirozené prožívat stavy jako je šok, zlost nebo nenávist v okamžiku, kdy se dozvíte čím prochází nebo prošel člověk, kterého máte rádi.                                                                                                      Ve snaze pomoci milované osobě vyrovnat se s traumatem se také mohou objevit vaše vlastní traumata, která následně nevědomky promítnete a řešíte skrze tuto osobu. Podobně jako obavy a bolest za utrpení, kterým si blízký prošel. Pokuď cítíte, že s vámi není něco v pořádku nebo se necítíte dobře, zaměřte se sami na sebe. Je důležité nepodceňovat vliv těchto změn na vaší psychiku a život a pečovat o sebe ve stejné míře jako chcete pečovat o svého blízkého. Doporučujeme vám vyhledat odbornou pomoc a přihlásit se na diskuzní fórum na našich stránkách, kde můžete sdílet svoje zkušenosti, ale i propady a nepříjemné pocity s lidmi, kteří se nacházejí v podobné situaci jako vy, a kteří na vás nebudou pohlížet jako na někoho, kdo nemá právo si postěžovat či ulevit, protože jemu se „přeci nic nestalo“. Neméně důležité je, zůstat věrný svým zájmům, přátelům a koníčkům, které vám pomohou ventilovat případné pocity frustrace a zoufalství.                                               Tím, že jste ve vztahu s obětí sexuálního násilí, jste součástí jejího léčebného procesu, který přináší změny nejen v chování, postojích a hodnotových systémech, ale i procesu, který k těmto změnám vede. Jinými slovy trauma neprožívá pouze člověk, který byl násilí vystaven, ale i jeho blízcí, kteří jsou zároveň nejdůležitějším prvkem v průběhu léčby. V případě, že nebudete v pořádku vy, je nepravděpodobné, že byste mohli pomoci lidem kolem vás. Nesnažte se tedy podporovat druhé, pokud si sami neumíte pomoci. Čím lépe se budete cítít vy, tím více se vám bude dařit zpracovávat nové informace a reagovat flexibilně, jak váš blízký v tuto chvíli potřebuje. Samozřejmě buďte upřímní ohledně vašich pocitů a pomozte vašemu blízkému najít někoho jiného, kdo by mu mohl být za těchto okolností oporou.                                                                                                                 Váš blízký pravděpodobně prochází citově bolestnou, traumatickou zkušeností a jeho chování se tedy může velice nápadně měnit. Některé z jeho reakcí vás můžou bolet, ale nezapomínejte že už jenom pocit, že tam pro něj JSTE může pomoci. Zkuste být šetrní, přesto nezapomeňte vyjadřovat svoje pocity. Ve vztahu je nejdůležitější komunikace, proto se snažte vždy vysvětlit svoje úhly pohledu či vnitřní procesy, ale zároveň zůstaňte otevření změnám. Pokud však bude docházet k narušování vašich hranic, je dobré si o tom promluvit a vysvětlit, proč a jaké hranice jsou, což vašemu blízkému může napomoci ve tvorbě hranic vlastních. Buďte trpěliví a snažte se porozumět nejen tomu co vám váš blízký popisuje, ale také tomu, jak nepředstavitelná pro vás daná situace je. Proto není prostor pro rychlé soudy, přesvědčování nebo dokonce jednání za zády (i v dobrém to může vyvolat pocity ztráty vlastní kontroly spojené s ponížením). Trauma spojené se sexuálním napadením nemizí rychle a každý člověk se vyrovnává s věcmi různými způsoby, takže to vašemu blízkému může trvat déle než byste si představovali. Uvědomte si, že jde o jeho pocity a že dělá vše, co potřebuje. Samozřejmě, že reakce vašich blízkých nemusí být vždy klidné, ale uvědomte si, že když vy v klidu zůstanete a dáte najevo respekt a úctu k jejich pocitům a na základě toho potřebujete čas pro sebe, tak to situaci pouze prospěje. Snažte se proto sledovat své vlastní myšlenky a činy. Co děláte a proč, co říkáte a jak to myslíte,jak to může vnímat váš blízký. Uvidíte, že i takto traumatická událost vám může pomoci váš vztah upevnit a prohloubit, jen je potřeba být trpělivý,chápavý, pozorný, ohleduplný a milující.

Bc. Jana Ježková

Použitá literatura:

  • Lovers and survivors – S. Yvette de Beixedon
  • Adult Children – John Friel and Linda Friel
  • Ghost in the Bedroom – Ken Graber
  • When you are the partner of a rape or incest survivor- Robert Barry Levine
  • To není vaše vina – Helen Benedict
  • http://www.ibiblio.org/rcip/partners.html
  • http://www.rainn.org