výkonný výbor

Bc. Jana Ježková  – předsedkyně a zakladatelka sdružení
Mgr. Zuzana Veletová-Pokorná – členka výkonného výboru
Vratislav Vaněček - člen výkonného výboru