o nás

Podej ruku je nezisková organizace, která se v současné chvíli zaměřuje zejména na poskytování informací, podpory a laického poradenství všem, kteří byli či jsou vystaveni/vystavováni sexuálnímu násilí a emocionálnímu zneužívání. Usilovat však bude i o to, aby informace o této problematice oslovili nejen laickou, ale i odbornou veřejnost, neboť se jedná o celospolečenské téma, přestože stále ještě zůstává velice často opomíjeno.

Organizace je založena ke dni 30.12.2011 a nabízí prostor pro vzájemnou pomoc každému, kdo se stal obětí znásilnění, sexuálního zneužívání, sexuálního útoku nebo emocionálního zneužívání v rodině, prostřednictvím podpůrných skupin na diskuzním fóru.

Informace a pomoc nabízí také přátelům, partnerům či členům rodiny, resp. všem, jejichž blízký se s důsledky sexuálního či emocionálního násilí potýká. Vychází přitom z odborné literatury (zahraniční i české), cizojazyčných internetových stránek, diskuzního fóra a v neposlední řadě z osobních zkušeností zakladatelů s danou problematikou.

Sexuální zneužívání, emocionální zneužívání a znásilnění může vést k trvalým následkům. Cesta k uzdravení je však možná a sdružení Podej ruku je zde od toho, aby vás po této cestě provázelo. Věříme totiž , že porozumění,vzájemná podpora a naděje lidí s podobnými zkušenostmi je důležitou součástí procesu uzdravování.  Tento druh podpory však nemůže nahradit odbornou pomoc, takže pokud si nevíte rady a potřebujete svoji situaci řešit ihned, využijte prosím kontakty, uvedené na stránkách.