kam směřujeme

  • zlepšení povědomí o dané problematice v České republice
  •  podpůrná skupina ve fyzické podobě
  • motivace obětí sexuálního násilí a jejich blízkých k tomu , aby se nebáli mluvit
  • přinést nové způsoby chápání emocionálního zneužívání v dětství a souvislost mezi generačním přenosem
  • umožnit obětem sexuálního násilí nový pohled na sebe sama a jejich potíže v každodenním životě
  •  navázání kontaktů s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou zneužívání
  • zlepšení povědomí o vlivu blízkých na léčbu důsledků sexuálního a emocionálního násilí
  • podpora obětí sexuálního a emocionálního násilí k sebe-léčbě, která by měla doplňovat terapeutickou pomoc