incest, sexuální zneužívání

Sexuální zneužívání dětí často zahrnuje incest jako jednu z forem sexuálního násilí. Incest  je sexuální kontakt/aktivita mezi blízkými příbuznými.  Většinou probíhá ve formě sexuálního zneužívání starším členem rodiny (sourozenec, rodič, prarodič, strýc/teta, bratranec/sestřenice). Může probíhat mezi osobami různého i stejného pohlaví.(Definice a zákony týkající se incestu jsou v každé zemi jiné; ve většině západních zemí je poměr mezi blízkými příbuznými nelegální.)

Za sexuální zneužívání lze považovat vše z níže uvedených bodů

 • Dotýkání se intimních partií dítěte
 • Obnažování se
 • Masturbace
 • Pohlavní styk
 • Orální/anální sex
 • Prostituce
 • Pornografii
 • Jakýkoli jiný druh sexuálního obtěžování, které narušuje mentální, emocionální nebo fyzický vývoj dítěte

Zneužívání probíhá dlouhodobě nebo jde o jednorázovou zkušenost, pachatelem je většinou osoba, kterou dítě zná. Forma zneužívání se většinou stupňuje, zejména pokud jde o člena rodiny či osobu, která je s dítětem v častém kontaktu.

Jakákoli forma sexuálního zneužívání má na oběť velice negativní dlouhodobý vliv. Zejména v případě incestu, kdy dochází k narušení všech důležitých hodnot a pocitu bezpečí, které dítě potřebuje pro zdravý mentální a fyzický vývoj.

Dospělí resp. rodiče často přehlížejí jasné příznaky, hledají vysvětlení jinde a mnohdy je ani nenapadne, že by jejich dítě mohlo být zneužíváno. Zejména v případě incestu je popírání velice obvyklé, což bohužel vede pouze k tomu, že se dítě cítí odpovědné za vše, co se mu děje či stalo.

Fyzické příznaky

 • Potíže se sedáním či chozením
 • Zakrvácené, špinavé spodní prádlo
 • Modřiny, škrábance v oblasti genitálií
 • Bolesti, svědění, pálení přirození
 • Infekce v intimních oblastech
 • Časté močení

Poruchy chování

 • Nevhodné sexuální chování
 • Nepřiměřené sexuální znalosti (vzhledem k věku)
 • Noční můry, pomočování
 • Změny v přijmu potravy/změny v chutích
 • Sebevražedné tendence, sebeubližování (zejména v pubertě)
 • Utíkání z domova
 • Nadměrná starostlivost,péče a ochrana sourozenců
 • Úlekovost, vyhýbání se fyzickému kontaktu

Pokud vaše dítě nebo dítě ve vašem okolí vykazuje některé z těchto znaků, promluvte si s ním. Níže jsou uvedeny základní body, které byste měli mít před/při rozhovoru na paměti.

 • Vhodná doba a místo  - zvolte místo, kde se dítě cítí příjemně; neptejte se dítěte na zneužívání v blízkosti člověka, kterého podezříváte
 • Zeptejte se, jestli se jej někdo dotýkal jinak či jinde než obvykle. (uvědomte si, že dítě může daný kontakt pociťovat příjemně, takže pokud se zeptáte, zda mu někdo ubližuje, pravděpodobně nedostanete informaci, po které pátráte)
 • Neukončujte rozhovor, i když vás může rozrušit nějaká informace. Zkuste se ptát bez naléhání a pro usnadnění této situace dítěti, je více než vhodné používat otázky, ve kterých budete klást důraz na JÁ vice než Ty ( namísto : co děláš, proč to děláš atd. – rozrušuje mě, mám starost…atd.)
 • Ujistěte dítě, že nic neudělalo, že se pouze snažíte získat nějaké informace.
 • Mluvte o tajemstvích. Mnohdy násilníci své oběti přesvědčují, že jde o tajemství pouze mezi nimi, mohou je donutit k příslibu mlčenlivost. Zkuste dítěti říct, že někdy je v pořádku o tajemství mluvit.

Nejdůležitější je, aby vám dítě důvěřovalo. Dejte mu najevo, že s vámi může mluvit, pokud se mu děje něco, co se mu nelíbí či by se tak dělo. Když už tuto větu vyslovíte, nezapomeňte si  na dítě udělat čas, když za vámi přijde. Každé dítě musí vědět, že je v pořádku říci ne, pokud se ho někdo dotýká jinak než se mu líbí. (děti si mnohdy myslí, že se jim něco stane, pokud řeknou ne). Nebojte se s dětmi mluvit o tom, že určité části těla jsou intimní, a pokud by se jich někdo chtěl na těchto místech dotýkat nebo se na ně dívat, měly by se svěřit dospělému člověku)