následky

Je důležité si uvědomit, že intuice a povědomí o sobě samém, které umožňují/zaručují svobodu a důvěru nutnou ke konstruktivním volbám a rozhodnutím ve vztahu, je u lidí s touto zkušeností ZNIČENÁ. Intuici v podstatě nahrazuje mylná představa o tom jací jsou,  zároveň jací by měli být a povědomí o tom, co by měli ve vztahu splňovat. Neustálou nespokojenost ve vztazích doprovází touha po ideálním partnerství či vztahu, která se stává kritériem, na jehož základě dochází k rozhodování ve vztahu. Tito jedinci nadále „krmí“  tuto představu a žijí s pocitem, že taková rozhodnutí jsou v pořádku. Hledání ideálního partnera je však jenom jedním z mnoha důsledků emocionálního zneužívání. Některé z mnoha pocitů , které vypovídají o emocionálním zneužívání , jsou uvedeny níže :

1)      Nestabilní vztah ke zneužívajícímu rodiči – láska/nenávist – pocit výjimečnosti, potřebnosti,užitečnosti či nepostradatelnosti  ,na druhou stranu úzkosti , že jedinec nedělá nikdy dost, mohl by ve vztahu k rodičům dělat víc apod.

2)      Emocionální odstup od druhého rodiče – pocit odloučení, opuštění a zároveň má tento vztah  soutěživý charakter, někdy i známky opovržení (z obou stran)

3)      Zmatení a vina ohledně vlastních potřeb – doprovází pocit viny za vlastní pocity , snaha být stále „ten silný“, být zde pro druhé a pomáhat považuje jedinec za svoji potřebu

4)      Vlastní nedostatečnost/neschopnost – tyto pocity jsou skoro až chronické, člověk se cítí jako lidská bytost kvůli tomu co dělá, ne pro to že je

5)      Udržování více vztahů najednou – více vztahů, které jedince neuspokojují, konstantní hledání ideálního partnera či vztahu / Problém se vázat- rozpolcenost, nerozhodnost co se týče závazků, jedinec je ve vztahu tzv. jen jednou nohou ale zároveň ad 6)

6)      Náhlé, rychlé  závazky/začátky vztahů – jedinec se rychle váže na druhou osobu či vztah, až později přichází na to, že šlo o špatné rozhodnutí – pocit viny mu nedovolí ze vztahu odejít, snaží se napravovat/zlepšovat

7)      Rmoucení se nad skončenými vztahy- přemítání, zda by mohly fungovat, pokud by jedinec řešil věci jinak.

8)      Sexuální dysfunkce- ztráta chuti na sex či naopak nutkavá potřeba častého sexu (může přecházet až v závislost)

9)      Sklony k závislostem – na práci, ocenění, úspěchu, jídle, drogách, alkoholu, cigaretách, automatech, druhé osobě apod.

10)   Problémy  se sexuální identitou či sex. orientací.

11)   Nepřímá komunikace v práci, rodině či partnerství.

12)   Problémy s navazováním vztahů či s jejich ukončením.

13)   Vyhýbání se vztahům či lásce.

14)   Unáhlené ukončování vztahů.

15)   Hledání partnerů a vztahů, kde jedinec plní podobnou roli jako v dětství, tzn. traumatické, zneužívající

16)   Vyhýbání se konfliktům či řešení problémů, nerozhodnost

17)   Neschopnost postavit se za vlastní názor

Zdravý vývoj a ustálení vlastní identity na základě uspokojování vlastních potřeb, sexuality, hodnot, tužeb a pocitů je zablokována. Jedince vystavené emocionálnímu zneužívání zužuje nutkavá potřeba být milován  ve stejné míře jako strach z vlastní nerozhodnosti či závazku. Dokud se nerozkryje zdroj tohoto strachu, lásku si budou i nadále definovat skrze sexuální kontakt.

Bc. Jana Ježková

Použitá literatura: 

  • Silently seduced - Kenneth M. Adams, Ph.D
  • http://debrakaplancounseling.com/emotional-incest/
  • http://www.fortrefuge.com/covert-incest.php
  • Emotional Abuse – Marti Tamm Loring
  • Adult children of abusive parents – Steven Farmer
  • Healing the Scars of Emotional Abuse – G.L. Jantz, Ph.D with Ann McMurray