PTSP

Posttraumatická stresová porucha je zjednodušeně opožděná reakce na traumatickou událost, která se vykazuje četnými změnami jak v emoční a fyzické rovině, tak v rovině sociální.

PTSP vzniká jako reakce na vystavení stresové situaci, která je obecně považována za ohrožující život či integritu jedince, přičemž dochází k neustálému opakování znovuprožívání traumatické události na psychické i tělesné úrovni .

Osoba s PTSP se vyhýbá situacím a okolnostem, které mohou trauma připomínat, což může vést k izolovanosti.

Příznaky PTSP:

 • obtíže s usínáním či spánkem
 • podrážděnost/ návaly hněvu
 • potíže s koncentrací
 • vysoké nabuzení organismu
 • nadměrná lekavost
 • poruchy sebehodnocení
 • emoční strnulost
 • ztráta zájmu o koníčky a záliby
 • narušený vztah k tělu, narušena schopnost je vnímat (somatické potíže)
 • střídání hyperaktivity a vyčerpání (vede k velkému zatížení organismu)
 • narušena schopnost rozlišovat bezpečí a nebezpečí
 • neschopnost ovládat své prožívání

PTSP se promítá do všech oblastí sociálního, pracovního i rodinného života. Může být spojena i s jinými psychickými poruchami jako jsou deprese, panická porucha, fobie či úzkosti.

V současnosti se k léčbě PTSP používá psychoterapie a farmakoterapie. Co se týče léků, podávají se hlavně antidepresiva . Nejdůležitější je ovšem proces psychoterapeutický.

Zdroje:  

 • http://www.helpguide.org/mental/post_traumatic_stress_disorder_symptoms_treatment.htm
 • https://rainn.org/effects-of-sexual-assault/post-traumatic-stress-disorder
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Posttraumatic_stress_disorder