znásilnění

Zdroj : http://www.911rape.org/impact-of-rape – volný překlad

„Emocionální trauma v důsledku sexuálního násilí může být těžké a dlouhodobé a může vás ovlivňovat mnoha různými způsoby.
Ačkoli každý člověk je jedinečný, existují některé pocity a reakce, které zažívá většina obětí sexuálního útoku . Tyto pocity uvedu níže, protože mohou být užitečné.  Nicméně, vždy je nutné mít na paměti, že i když mnoho obětí zakouší  podobné reakce, stále existují individuální rozdíly v tom, jak lidé reagují na trauma ze znásilnění.

Můžete zaznamenat některé nebo všechny z těchto příznaků. Mohou nastat okamžitě, nebo později – může jít o týdny či měsíce. Pocity mohou být občas velmi intenzivní , někdy se zdá, že už nepřijdou, ale poté se znovu vrací. Zejména v určitých situacích, jako je například spatření  útočníka, svědectví u soudu apod. se mohou příznaky zesílit , nebo daná situace způsobí, že se znovu objeví po období, kdy jste se cítili lépe

ŠOK A NESCHOPNOST UVĚŘIT CO SE STALO

„Nemohu uvěřit, že se to stalo právě mně.“

“ Cítím se odloučená od všech lidí kolem mě.“

   Zpočátku většina obětí sexuálního násilí reaguje šokem a nevěřícně. Můžete mít pocit znecitlivění a omámení, pocit uzavření a vzdálení se od ostatních lidí. Možná budete chtít zapomenout, co se stalo a také se vyvarovat lidí nebo situací, které vám připomenou útok.

ROZPOMÍNÁNÍ

“ Někdy na to nemůžu přestat myslet.“

„Pořád ho/ji/je ze sebe cítím.“

„Když o tom přemýšlím mám pocit, že se to děje znovu.“

 

Mohou být období, kdy vám myšlenky na útok vyvstávají samy a velice často. Nežádoucí vzpomínky se mohou vracet společně s nečekanými flashbacky (kdy se vám vrací stejný pocit, jaký jste měli z útoku) a nočními můrami. Když o útoku přemýšlíte, vrací se vám některé vjemy a pocity- zejména strach a bezmoc

SILNÉ EMOCE

„Jsem velmi smutný, jako kdybych přišel o část sebe.“
„Mám intenzivní zlost jako  nikdy předtím.“

Mnohé oběti zažívají velmi silné emoce v důsledku znásilnění. Občas  můžete cítit vztek, strach, úzkost nebo depresi.

FYZICKÉ PŘÍZNAKY

„Nemohu v noci spát, mám problémy s usínáním, ale pokaždé se budím v dobu kdy jsem byla znásilněna“

Některé oběti mají fyzické příznaky  jako jsou poruchy spánku, bolesti hlavy a břicha. Možná zjistíte, že je velmi těžké se soustředit na běžné činnosti. Můžete také zaznamenat změny ve své sexualitě jako je ztráta zájmu o sex nebo vyhýbání se sexuální situaci.

OBAVY O BEZPEČNOST

„Každý večer, když přijdu domů, prohledávám svůj  byt. Podívám do skříně a pod postel, protože musím mít jistotu, že tam nikdo není.“
„Nemůžu jít ven sama v noci, protože mám strach.“

Obavy o osobní bezpečnost jsou téměř univerzální odpovědí na sexuální násilí. Strach se objevuje v situacích a na místech, kde nikdy předtím.  Během sexuálního napadení se většina obětí cítí bezmocná nebo prožívá hrůzu, že jim jde o život či zdraví. Tyto pocity zranitelnosti a strachu mohou pronásledovat oběti i dlouho po činu.

SEBEOBVIŇOVÁNÍ A STUD

„Mám pocit, že to byla moje chyba, věřila jsem mu ….“
„Přemýšlela jsem, jestli si ostatní budou myslet, že jsem poškozené zboží.“

Pocity viny a studu jsou běžné reakce po sexuálním násilí. Kvůli mylné představě o znásilnění se některé oběti obviňují, pochybují o svém vlastním úsudku, nebo  přemýšlí , jestli byli nějakým způsobem zodpovědné za útok. Pocity viny a sebeobviňování bývají posilovány reakcemi ostatních, kteří kvůli rozšířeným mýtům o znásilnění či neznalosti, mohou obviňovat oběť samu nebo kritizovat její chování.
Další pocit, který vás může ovládat je stud. Některé oběti popisují pocity vlastní špinavosti, znehodnocení a ponížení v důsledku znásilnění. Pocity studu jsou často spojené s bezmocí a bezradností oběti, tedy stejnými pocity, které zažívala při sexuálním útoku. Stud může také vycházet z pocitu, že jste se na znásilnění podíleli. (spojené se sebeobviňováním)“

Překlad ze stránek http://www.911rape.org/impact-of-rape/common-reactions