diskuzní fórum

V životě lidí, kteří se setkali se sexuálním násilím (ať již jako oběti či blízcí) a emocionálním zneužíváním(v dětství) je nesmírně důležité si uvědomit, že nejsou sami.  Podej ruku proto nabízí prostor pro sdílení pocitů, rad a pochopení na moderovaném diskuzním fóru. Najdete zde zároveň podporu při řešení běžných problémů souvisejících se sex. násilím tzn. vracející se vzpomínky, deprese, úzkosti, noční můry, PTSP, sebepoškozování, poruchy přijmu potravy, problémy v sexuální a intimní oblasti, ale i ostatních oblastí života, které se dané problematiky netýkají.                Na diskuzním fóru jste vítání nejen v případě, že jste si po přečtení informací uvědomili, kde může tkvět příčina vašich potíží, ale také pokud procházíte terapeutickou léčbou či jste ji již ukončili. Pokud máte zájem podělit se o svoje zkušenosti či je ve vašem zájmu myšlenku organizace Podej ruku podpořit, budeme rádi. Jelikož si uvědomujeme jak veliký vliv může mít sexuální násilí také na blízké, i jim je na fóru věnován soukromý  prostor, stejně jako lidem, kteří objevili sami sebe v kategorii o emocionálním zneužívání. Zároveň je umožněn všem uživatelům vstup do společných diskuzí, kde mohou konfrontovat své názory. V těchto žádáme obzvláště o citlivý přístup (viz.pravidla)                                                                                                                                             Léčení důsledků sexuálního či emocionálního zneužívání a znásilnění je u každého člověka jiná a na to je třeba myslet, pokud se rozhodnete přijít mezi nás. Je nesmírně důležité, abyste si pročetli nejenom podmínky, s kterými souhlasíte, ale také PRAVIDLA diskuzního fóra. V pravidlech najdete užitečné rady jakým způsobem přispívat, aniž byste ublížili sami sobě nebo ostatním uživatelům. Po přihlášení musíte učinit ještě další krok, čímž je zařazení do skupiny. Přestože bychom se rádi vyhnuli kategorizaci, jde zejména o bezpečnost právě jednotlivých skupin. Více informací najdete v administrativní části fóra.

Pamatujte si, že nejste sami, přestože se tak můžete cítit nebo vám připadá, že nemůžete nalézt porozumění. Zkuste prosím prostudovat naše stránky a nebojte se přijmout podávanou ruku v podobě diskuzního fóra a zaregistrujte se.

Pravidla diskuzního fóra ( k vytvoření pravidel jsme využili pravidla z již zavedených diskuzních fór Pandora´s Aquarium a The Supporters Sanctuary forum – odkazy ve zdrojích)

Každý účastník fóra by měl usilovat o bezpečné a přátelské prostředí v rámci komunity. Co proto můžeme udělat?

MĚJTE NA PAMĚTI
Toto fórum obsahuje témata, která jsou velmi složitá a citlivá – sexuální trauma, blízké vztahy a intimita nejsou oblasti, o kterých se dá snadno mluvit. Je tedy těžké pokaždé najít ta správná slova, která vyjadřují co cítíme, co si myslíme, někdy dokonce co víme a co děláme. Krom toho je psaný text velmi omezenou formou vyjádření – nevidíme si do tváří, neslyšíme tón hlasu. Proto musíme být zvláště opatrní v komunikaci, chápaví k možným nedorozuměním/ neporozuměním a hlavně jednat s respektem, úctou a snažit se být jemný k druhým.
Návody jak vyjádřit respekt a podporu druhým
•   Vždy předkládejte dobrý úmysl v reakcích či vlastních tématech, neodkazujte na smrt, sebeubližování či jinou formu násilí jako na řešení životní situace
•   Používejte „já“ formu a pokuste se vyhnout zevšeobecňování
•   Pamatujte si, že nemusíte znát celý příběh/ okolnosti
•   Ponechávejte vždy prostor pro ostatní k vysvětlení případného nepochopení, neporozumění
•   Ponechávejte vždy prostor pro růst, změnu myšlení , učení se druhých
•   Nekategorizujte, neškatulkujte
•   Nezpochybňujte pravdivost/ upřímnost ostatních členů
•   Buďte tolerantní k různým názorům a buďte připraveni souhlasit s nesouhlasením
•   Vyhověte administrátorovi, když vás žádá o pozastavení vaší diskuze, přispívání do určitého tématu, pokud má dojem, že daná diskuze ubližuje ostatním členům či pokud se mění v hádku. V případě, že vás něco rozčílí nebo se cítíte uražení, přestaňte prosím dané příspěvky číst a nereagujte.
•   Uvědomte si, že to co pomáhá jednomu, nemusí pomáhat druhému. Sdílejte svoje zkušenosti i pocity, ale nevytvářejte nátlak ani je nikomu nevnucujte.
•   Nevkládejte prosím do fóra žádné negativní reakce na ostatní členy diskuze nebo na toto fórum
•   Neříkejte ostatním členům, že by se měli s partnerem rozejít (neznáte celý příběh)
•   Buďte jemní a citliví v kritice jiných členů fóra, ale také v kritice partnerů, rodiny a ostatních, s kterými má člen vztah založený na důvěře
•   Je v pořádku požádat o pomoc ostatní, ale je důležité vědět, že ne vždy vám bude poskytnuta. Každý z nás se musí věnovat i normálnímu chodu života, proto buďte trpěliví a chápaví, pokud se vám nedostane podpory ve chvíli, kdy si o ni říkáte.
•   Pokud si myslíte, že určitá slova nebo cokoli ve vašem příspěvku může rozrušit jiného člena (oběť) , uveďte prosím vždy na začátku reakce, že se v něm může něco takového vyskytnout . Neužívejte dvojsmyslů a zavádějících výrazů.
•   Pokud u článku najdete upozornění, že se v něm nachází slova, obraty, které mohou způsobit nepříjemné pocity a vy se necítíte dobře, článek nečtěte.
•   Pokud chcete vyjádřit náklonnost, blízkost či jakýkoli jiný druh podpory způsobem, který zahrnuje fyzický kontakt (třeba jenom –posílám pusu, objetí atd.) , nejdřív se zeptejte, zda je to OK – některým lidem může vadit jakákoli myšlenka týkající se fyzického kontaktu (samozřejmě ne vždy, proto je dobré se zeptat)
•   Neužívejte prosím v diskuzích nikdy celé jméno jiného člena (kromě soukromých zpráv)
•   Nebuďte prosím sarkastičtí a ironičtí – pokud ano, napište do závorky jak jste to mysleli – pamatujte si, že ostatní neslyší váš tón hlasu nebo třeba nejsou naladěni  v určitý den tak, aby se s ním dokázali bez upozornění vyrovnat.
•   Kdykoli je to možné, povzbuzujte druhé v jejich vlastních rozhodnutích (změna zaměstnání, vztahy, léčba) stejně tak dávejte najevo, že je v pořádku přispívat podle potřeby (někdy více, jindy vůbec).
•   Vaše odpovědi nemusí pokaždé zahrnovat nějaký hlubší smysl, stačí když napíšete co cítíte, co můžete. Je až s podivem, jak lidem dokáže pomoci to, že jim někdo druhý rozumí. Stejně tak , jaký vliv má několik slov jako : „myslím na tebe“ , „je mi líto, čím procházíš“, „nevím sice co říct, ale jsem tu, abych poslouchal“ , či „jemné objetí“. Pokud se necítíte na žádnou z těchto odpovědí, stačí když dáte druhým najevo, že nejsou sami. Nestyďte se podpořit druhé stejnou měrou jakou sami někdy potřebujete.
•   Nadávky, urážky či jiné negativní projevy nebudou tolerovány. V případě nalezení takových příspěvků ,prosím všechny – nereagujte na ně a  kontaktujte administrátora či moderátory. Tyto příspěvky budou odstraněny, stejně jako profil jejich původce.  Stejně tak prosím o kontakt administrátora u příspěvků s podezřením na spam.
•   Některé problémy musíte řešit s kvalifikovaným odborníkem. Administrátor a moderátoři vám nemohou poskytnout pomoc, kterou si zasloužíte. Příspěvky, které vykazují sklony k sebepoškozování či sebevraždě, stejně jako odkazování k násilí ( i vůči pachateli) mohou být odstraněni. Ne proto, že by administrátor a moderátoři byli lhostejní, ale neboť je to uvedeno v podmínkách, s kterými jste souhlasili. Na internetových stránkách Podej ruku můžete najít odkazy, kam se obrátit či jak si pomoci. Nezačínejte prosím příspěvky tak, aby ostatní měli pocit, že vám nemohou pomoci, přestože to právě nejvíc potřebujete.  Může to být neuvěřitelně frustrující, neboť je pravděpodobné, že každý uživatel tohoto fóra ví, jak zle se ten druhý může cítit.

Zdroje :

  • http://herodes.fr.yuku.com/  - The Supporters Sanctuary forum
  • http://pandys.org/forums/  - Pandora´s aquarium