terapie

Při výběru terapeuta je dobré požádat svého doktora nebo blízké/známé o doporučení.  Protože jde o vaší cestu k uzdravení, je důležité při jeho výběru zvážit několik faktorů, které vám mohou pomoci upřesnit vaši představu. Můžete se zamyslet, zda-li vám vyhovuje více muž či žena v pozici člověka, za kterým s problémem půjdete, zda požadujete zkušenosti s problematikou apod. Nebojte se kontaktovat terapeuta s dotazy ohledně metod léčby, zkušeností s problematikou či případně ceny předtím, než si sjednáte schůzku. Máte na to plné právo.

Vztah s terapeutem je velice důležitý, proto pokud se nebudete cítit příjemně v jeho přítomnosti nebo kvůli způsobu léčby, ukončete sezení a hledejte jinde. Při schůzkách byste se měli cítit respektováni po celou dobu léčby. Doporučuje se projít třemi zkušebními setkáními, abyste měli možnost si uvědomit, zda se ve vztahu s terapeutem cítíte pohodlně. Je totiž možné, že se budete cítit nepříjemně či trapně, což je však zpočátku naprosto normální, a proto není důvod terapeuta nahrazovat. Pokud byste se však cítili i později nedobře,  bude dobré hledat jinde. Nejdůležitější je ovšem proces psychoterapie, neboť oběť sexuálního násilí se musí s traumatickou událostí srovnat a pokusit se o znovuzačlenění do běžného života. Psychoterapeutický přístup by měl být  založen na empatickém rozhovoru. Rozhovor se dělí do tří fází:

  1. Hodnocení současného stavu – se zaměřením na deprese, úzkost, znovuprožívání traumatu, úlekové reakce, apod.
  2. Období před traumatem – s otázkami na eventuální psychické poruchy v rodině.
  3. Diskuze o traumatu samotném.

Psychoterapeut by se měl snažit být empatický, klidný, příjemný. Občasnými a vhodně volenými otázkami se dostává k podrobnostem a rozebírá je společně s klientem. Neměl by ho v žádném případě ovlivňovat či vnucovat mu své názory, princip terapie je založený na sebepoznávání, tudíž by klient měl k závěrům docházet sám. (terapeut mu v tom pomáhá)

Psychoterapeut je tu od toho, aby vám pomohl. Je dobré  nepotlačovat emoce, které při terapii mohou vyvstat (pláč, vztek, smutek) , může se vám ulevit. Zároveň zbavením se vnitřního napětí, může dojít ke snadnějšímu ujasnění postoje k traumatu a jasnějšího vhledu na celou situaci, v které se nacházíte.NEZAPOMÍNEJTE,  že volba vhodného psychoterapeuta je vaše PRÁVO!  Pokud se vám váš terapeut něčím nezamlouvá nebo se necítíte v jeho přítomnosti příjemně je důležité ukončit spolupráci a najít si jiného!!V psychoterapii musí mezi dvěma lidmi vzniknout určité pouto, dejte tedy na svůj vnitřní pocit!

Bc. Jana Ježková

Zdroje : 

  • http://pandys.org/
  • http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychoterapie
  • http://www.rainn.org/