znásilnění

Když lidé přemýšlí o znásilnění, většinou si představují cizího násilníka, který odkudsi přiskočí a sexuálně svoji oběť napadne. Nejsou to však pouze cizí osoby, pravda je taková, že skoro polovina obětí znásilnění pachatele přímo či nepřímo zná. Je možné, že někde uslyšíte, že si za znásilnění může oběť sama (neměla se oblékat vyzývavě, neměla chodit na schůzku s cizím mužem), ale všechny tyto hlasy jsou MYLNÉ. Za znásilnění vždy může pachatel a to také v případě, že se jedná o osobu, se kterou jste v milostném vztahu. I když se dva lidé znají, nebo spolu měli intimní vztah či sex v minulosti, ani jeden z nich nemá právo NUTIT jakýmkoli způsobem druhého k sexuálnímu aktu a jednat tak  proti jeho vůli. I když znásilnění zahrnuje pohlavní styk, znásilnění není o sexu ani o vášni, ale naopak je výrazem násilí a agrese. Znásilněné bývají většinou ženy a dívky, ale k znásilnění muže také dochází , na což by se nemělo zapomínat.

Zdroj: http://stopviolence.com/domviol/acquaintance_rape.htm

 Co mám dělat bezprostředně po znásilnění?

 • běžte na bezpečné místo
 • pokud chcete znásilnění nahlásit, je nejlepší udělat to hned, samo nahlášení vám může pomoct znovu získat pocit osobní síly a kontroly. V tomto případě je také vhodné nesprchovat se, neomývat se a nepřevlékat se dokud neproběhne lékařské vyšetření (může napomoci nalezení pachatele)
 • zavolejte někomu z rodiny nebo blízkému člověku, kterému se budete moct svěřit, a o kterém víte, že vás podoří a pochopí /přátelé/
 • vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc a podrobte se prohlídce (pohlavní choroby, těhotenství), sama prohlídka vám může opět pomoci získat pocit osobní síly a kontroly
 • zkuste vyhledat informace o tom co se vám stalo a vyhledejte pomoc  např. http://www.persefona.cz/
 • pokud se necítíte na to svěřit se rodičům nebo osobě, se kterou máte milostný vztah, nebojte se požádat osobu, které jste se svěřili o pomoc, o doprovod a duševní podporu , protože vám mohou pomoci
 • pokud máte pocit, že nemůžete mluvit s nikým ze svých blizkých , nebraňte se svěřit svému lékaři, může vám doporučit odbornou pomoc z jiných oborů

Zdroj: http://rapecrisis.org.za/information-for-survivors/what-to-do-if-you-were-raped/

Komu se mám svěřit?

nalézt podporu můžete:

ze strany lidí, kterým věříte

 • Podpora přátel  a/nebo členů rodiny, kterým důvěřujete vám může pomoci vzpamatovat a uzdravit se z traumatu sexuálního násilí.
 • Mluvení o útoku a jeho dopadu s lidmi, kteří vás podporují a snaží se vám porozumět , pomáhá zmírnit některé pocity kontroly (něčeho/někoho jiného) nad vámi a pomohou vám začít proces obnovy. Zároveň se nebudete cítit tak sami.
 • Přátelé a/nebo rodinní příslušníci , kteří vás podporují vám také mohou pomoci najít informace a zdroje, které můžete potřebovat v procesu uzdravování, podpoří vás jistě i v případných právních krocích.
 • Co je nutné si uvědomit, že v naší zemi je informovanost o problému na opravdu nízké úrovni, tudíž je možná na místě své nejbližší odkázat na tyto stránky, případně opět na anonymní linky neziskových organizací věnujících se této problematice, případně na knihy  (internetové odkazy na organizace jsou zobrazeny na úvodní stránce)

  poradenství

 • Je obzvláště užitečné hovořit s vyškoleným poradcem, nebo terapeutem, který má odborné znalosti o traumatu ze znásilnění, a ví  jakým způsobem pomoci obětem sexuálního násilí .
 • Terapie poskytuje bezpečné, soukromé místo, kde můžete řešit své pocity a reakce .Osoba vyškolená pro pomoc obětem sexuálního napadení pochopí unikátní obavy, které máte a zároveň vám pomůže najít způsob jak se vyrovnat  s fyzickými a emocionálními následky útoku. Terapeut/ poradce vám také pomůže vypořádat se s reakcemi členů rodiny a přátel, v případě že nejsou chápavé.
 • Některé oběti sexuálního napadení mají pocit, že když se vyhnou mluvení o tom, co se jim stalo a čím prochází, budou schopni zapomenout.  Většina z těch, kteří se snaží o tento přístup  nakonec zjistí, že je třeba se s útokem a jeho následky pokusit vyrovnat a žít. Pokud tak totiž neučiní, jejich nevyřešené pocity a obavy je drží zpátky od užívání si  života a plné účasti ve vztazích.
 • Vyhledejte terapeuta, kontaktujte  krizové centrum pro oběti sexuálního násilí  nebo poradenskou agenturu

 Cítím se fyzicky OK, musím na lékařskou prohlídku?

Pokud jste byli znásilněni, je velice důležité projít lékařskou prohlídkou. Přestože nemusíte mít žádné viditelné zranění, prohlídka je nutná k vyloučení zranění vnitřního. Lékař či zdravotní sestra vám doporučí, co dělat dál a zároveň vám musí poskytnout záznam, pokud se chcete obrátit na policii.
Lékařské vyšetření umožňuje identifikovat a chránit fyzické důkazy o útoku. Během vyšetření může lékař nebo zdravotní sestra nalézt fyzické důkazy sexuálního násilí, jako je sperma,sliny či skvrny na těle nebo oblečení. (Tyto důkazy se  vyskytují na těle bezprostředně po útoku.)
Okamžité vyšetření a léčba může zabránit některé z pohlavně přenosných chorob.
U lékaře také získate informace o riziku těhotenství v důsledku znásilnění

 Zdroj : http://www.911rape.org/getting-help/medical-care/a-medical-examination

Emocionální trauma v důsledku sexuálního násilí může být těžké a dlouhodobé a může vás ovlivňovat mnoha různými způsoby.
Ačkoli každý člověk je jedinečný, existují některé pocity a reakce, které zažívá většina obětí sexuálního útoku . Tyto pocity uvedu níže, protože mohou být užitečné.  Nicméně, vždy je nutné mít na paměti, že i když mnoho obětí zakouší  podobné reakce, stále existují individuální rozdíly v tom, jak lidé reagují na trauma ze znásilnění.

Můžete zaznamenat některé nebo všechny z těchto příznaků. Mohou nastat okamžitě, nebo později – může jít o týdny či měsíce. Pocity mohou být občas velmi intenzivní , někdy se zdá, že už nepřijdou, ale poté se znovu vrací. Zejména v určitých situacích, jako je například spatření  útočníka, svědectví u soudu apod. se mohou příznaky zesílit , nebo daná situace způsobí, že se znovu objeví po období, kdy jste se cítili lépe

ŠOK A NESCHOPNOST UVĚŘIT CO SE STALO

„Nemohu uvěřit, že se to stalo právě mně.“

“ Cítím se odloučená od všech lidí kolem mě.“

   Zpočátku většina obětí sexuálního násilí reaguje šokem a nevěřícně. Můžete mít pocit znecitlivění a omámení, pocit uzavření a vzdálení se od ostatních lidí. Možná budete chtít zapomenout, co se stalo a také se vyvarovat lidí nebo situací, které vám připomenou útok.

ROZPOMÍNÁNÍ

“ Někdy na to nemůžu přestat myslet.“

„Pořád ho/ji/je ze sebe cítím.“

„Když o tom přemýšlím mám pocit, že se to děje znovu.“

 

Mohou být období, kdy vám myšlenky na útok vyvstávají samy a velice často. Nežádoucí vzpomínky se mohou vracet společně s nečekanými flashbacky (kdy se vám vrací stejný pocit, jaký jste měli z útoku) a nočními můrami. Když o útoku přemýšlíte, vrací se vám některé vjemy a pocity- zejména strach a bezmoc

SILNÉ EMOCE

„Jsem velmi smutný, jako kdybych přišel o část sebe.“
„Mám intenzivní zlost jako  nikdy předtím.“

Mnohé oběti zažívají velmi silné emoce v důsledku znásilnění. Občas  můžete cítit vztek, strach, úzkost nebo depresi.

FYZICKÉ PŘÍZNAKY

„Nemohu v noci spát, mám problémy s usínáním, ale pokaždé se budím v dobu kdy jsem byla znásilněna“

Některé oběti mají fyzické příznaky  jako jsou poruchy spánku, bolesti hlavy a břicha. Možná zjistíte, že je velmi těžké se soustředit na běžné činnosti. Můžete také zaznamenat změny ve své sexualitě jako je ztráta zájmu o sex nebo vyhýbání se sexuální situaci.

OBAVY O BEZPEČNOST

„Každý večer, když přijdu domů, prohledávám svůj  byt. Podívám do skříně a pod postel, protože musím mít jistotu, že tam nikdo není.“
„Nemůžu jít ven sama v noci, protože mám strach.“

Obavy o osobní bezpečnost jsou téměř univerzální odpovědí na sexuální násilí. Strach se objevuje v situacích a na místech, kde nikdy předtím.  Během sexuálního napadení se většina obětí cítí bezmocná nebo prožívá hrůzu, že jim jde o život či zdraví. Tyto pocity zranitelnosti a strachu mohou pronásledovat oběti i dlouho po činu.

SEBEOBVIŇOVÁNÍ A STUD

„Mám pocit, že to byla moje chyba, věřila jsem mu ….“
„Přemýšlela jsem, jestli si ostatní budou myslet, že jsem poškozené zboží.“

Pocity viny a studu jsou běžné reakce po sexuálním násilí. Kvůli mylné představě o znásilnění se některé oběti obviňují, pochybují o svém vlastním úsudku, nebo  přemýšlí , jestli byli nějakým způsobem zodpovědné za útok. Pocity viny a sebeobviňování bývají posilovány reakcemi ostatních, kteří kvůli rozšířeným mýtům o znásilnění či neznalosti, mohou obviňovat oběť samu nebo kritizovat její chování.
Další pocit, který vás může ovládat je stud. Některé oběti popisují pocity vlastní špinavosti, znehodnocení a ponížení v důsledku znásilnění. Pocity studu jsou často spojené s bezmocí a bezradností oběti, tedy stejnými pocity, které zažívala při sexuálním útoku. Stud může také vycházet z pocitu, že jste se na znásilnění podíleli. (spojené se sebeobviňováním)“

Překlad ze stránek http://www.911rape.org/impact-of-rape/common-reactions

Bc. Jana Ježková

 Použitá literatura:

 • Courage to heal – Ellen Bass and Laura Davis
 • Lovers and survivors – S. Yvette de Beixedon
 • Adult Children – John Friel and Linda Friel
 • Outgrowing the pain – Eliana Gil
 • Adult children of abusive Parents – Steven Farmer
 • Ghost in the Bedroom – Ken Graber
 • When you are the partner of a rape or incest survivor- Robert Barry Levine
 • To není vaše vina – Helen Benedict
 • I never call it rape- Robin Warshaw
 • http://www.911rape.org/getting-help/medical-care/a-medical-examination
 • http://rapecrisis.org.za/information-for-survivors/what-to-do-if-you-were-raped/