incest/zneužívání

Sexuální zneužívání dětí často zahrnuje incest jako jednu z forem sexuálního násilí. Incest  je sexuální kontakt/aktivita mezi blízkými příbuznými.  Většinou probíhá ve formě sexuálního zneužívání starším členem rodiny (sourozenec, rodič, prarodič, strýc/teta, bratranec/sestřenice). Může probíhat mezi osobami různého i stejného pohlaví.(Definice a zákony týkající se incestu jsou v každé zemi jiné; ve většině západních zemí je poměr mezi blízkými příbuznými nelegální.)

Za sexuální zneužívání lze považovat vše z níže uvedených bodů

 • Dotýkání se intimních partií dítěte
 • Obnažování se
 • Masturbace
 • Pohlavní styk
 • Orální/anální sex
 • Prostituce
 • Pornografii
 • Jakýkoli jiný druh sexuálního obtěžování, které narušuje mentální, emocionální nebo fyzický vývoj dítěte

Zneužívání probíhá dlouhodobě nebo jde o jednorázovou zkušenost, pachatelem je většinou osoba, kterou dítě zná. Forma zneužívání se většinou stupňuje, zejména pokud jde o člena rodiny či osobu, která je s dítětem v častém kontaktu.

Jakákoli forma sexuálního zneužívání má na oběť velice negativní dlouhodobý vliv. Zejména v případě incestu, kdy dochází k narušení všech důležitých hodnot a pocitu bezpečí, které dítě potřebuje pro zdravý mentální a fyzický vývoj.

Je velice obtížné zjistit četnost výskytu , neboť mnoho z obětí i se neobrátí na policii. Pro pochopení toho, o jak závažný přečin se jedná a proč zneužívaní jedinci o traumatické události nechtějí mluvit, je důležité si uvědomit, čím zneužívané dítě prochází :

 • vyrůstá v domnění, že co se mu děje je normální a probíhá ve všech rodinách, nemůže si tedy uvědomit, že nikdo nemá právo s ním takto zacházet
 • neví s kým mluvit, neví, že existuje pomoc
 • bojí se následků, když o tom někomu řekne, zneužívající mu může vyhrožovat (že zničí rodinu, že už neuvidí druhého rodiče atd.)
 • záleží mu na zneužívajícím, bojí se, co se s násilníkem stane
 • bojí se co bude následovat, co bude s ním
 • obává se také reakcí lidí, pokud se jim svěří, zejména, že mu nebudou věřit nebo že to prozradí zneužívajícímu
 • že si budou myslet, že udělal něco špatného

Zdroj:  http://www.breathingspacescotland.co.uk/bspace/75.3.62.html

Možná se stýkáte s někým, kdo potřebuje vaši pomoc. Buďte vnímaví ke svému okolí a jestli vám někdo vyvstane na mysl při čtení této sekce, doporučuji navštívit kategorii rady blízkým.

Je vice než jisté, že zde není uvedeno vše čím člověk v této situaci prochází a čím procházel. Jde o porozumění chování lidí, kterým někdo neuvěřitelně ublížil, a které oni sami nejsou v současné chvíli schopni ovlivnit. Můžete jim pomoci už tím, že se nenecháte odradit a dáte najevo zájem a porozumění, i když vás budou ovlivňovat vaše emoce.

Pokud jste byli vystaveni incestu nebo jiné formě sexuálního zneužívání, věřte,  že nejste sami. Co je ještě důležitější, není to vaše chyba! A i když se tak možná necítíte, věřte, že existuje cesta k uzdravení a znovuobjevení naděje!! Může to trvat dlouho a stát mnoho sil, ale je důležité udělat první krok!

Co vám může pomoci si uvědomit v těžké chvíli:

 • Není to moje chyba, udělal jsem všechno co jsem mohl, on je ten špatný ne já!
 • Jsem v bezpečí , už mi nemůže ublížit.
 • Lidem, kteří mě opravdu milují, záleží na tom, co si myslím, co cítím a co si přeji.

Možná nerozumíte tomu, co se s vámi děje a pátráte v minulosti. Pokud se vaše chování a pocity dají srovnat s výše uvedenými, doporučuji vám přečíst si všechny informace na tomto webu. A přestože se vám to může zdát jako nesmírně těžký úkol, zkuste se svěřit někomu z blízkých nebo přijďte mezi nás na diskuzní fórum, kde získáte podporu od lidí, kteří si umí představit, čím procházíte.                                                                                                                                                                                                                    Nemusíte na to být sami                                                                                                                              

 

 Pokud jste nikomu nesvěřili svoje tajemství a nevíte si rady se svojí situací, první a základní věcí, kterou je nutné  si zopakovat je, že nic z toho, čím procházíte nebo čemu jste byli vystaveni,  NENÍ VAŠE CHYBA! Na nikom by nemělo být pácháno násilí ani žádná jeho forma.  V případě, že procházíte stavy či pocity uvedenými výše a ještě jste se nikomu nesvěřili, zkuste najít  ve svém okolí někoho, komu můžete věřit, s kým můžete mluvit, komu se ozvat, když se nebudete cítit dobře a kdo vás bude schopný podpořit. Buďte však připraveni na to, že ne každý toho je/bude schopen a je možné, že se budete muset zkusit obrátit na více lidí, než najdete toho, který to dokáže. Jste-li v situaci, kdy je na vás násilí stále pácháno, pokuste se obrátit na osobu, kterou považujete za důvěryhodnou, a která by vám ze své pozice dokázala pomoci. Pokud nedůvěřujete nikomu ve svém okolí, obraťte se na linku důvěry, naše diskuzní fórum či ostatní organizace, kde vám mohou poradit, co můžete dělat.                                                                                                            Dalším zásadním krokem k uzdravení  je vyhledání odborné pomoci.  Přestože vás představa sdílet toto tajemství s někým cizím může děsit, spolupráce s odborníkem bývá velice přínosná a takřka nevyhnutelná. Nemáte se za co stydět a nemusíte na to být sami proto se nebojte požádat o pomoc. (blízká osoba, které jste se svěřili, vám může být v tuto chvíli nápomocná – s hledáním kontaktů, doprovodem na schůzku apod.) Informace důležité k výběru terapeuta najdete v kategorii Potřebujete pomoc ihned? Neváhejte se také obrátit na diskuzní fórum, které je tu pro vás.

Incest má na oběti silný emocionální a psychologický dopad . Mezi příznaky může patřit nekontrolovatelná sexuální aktivita, zmatení pohlavní identity, strach z násilí, sexu, intimností, potřeba pečovat a ovládat druhé – což je většinou iniciováno výše popsanými symptomy. To si bohužel mnoho z obětí tohoto násilného činu neuvědomuje, a tak v důsledku reakcí okolí a těchto symptomů, se v nich probouzí tendence izolovat se od ostatních,  případně  si o sobě myslet, že jsou blázni.

VE SKUTEČNOSTI JSOU VŠECHNY TYTO POCITY A STAVY NORMÁLNÍ REAKCÍ NA TRAUMATICKOU UDÁLOST Z DĚTSTVÍ!

Jak již bylo několikrát zmíněno, všechny formy sexuálního násilí mají velice negativní dlouhodobý dopad na psychiku člověka. Incest je obzvláště destruktivní, protože současně narušuje/ničí základní funkce rodiny,pocitu bezpečí a bezpodmínečné lásky.

Sexuální zneužívání v rodině je doprovázeno posttraumatickou stresovou poruchou na straně oběti. (více v PTSP). Následkem tohoto těžkého zásahu do lidské psychiky mají tyto jedinci po většinu života trvalé a zřetelně narušené nebo převrácené či nestálé sebehodnocení. V mezilidských vztazích se snaží vyhnout reálnému či domnělému odmítnutí, proto si většinou vybírají člověka, který jim nemůže tolik ublížit. Tyto vztahy bývají nestálé nebo naopak velice impulzivní; po dobu jejich trvání podléhají idealizaci či naopak extrémnímu znehodnocovaní ze strany zneužívaného člověka.

 U sexuálně zneužívaných osob vzrůstají sebevražedné tendence, mívají chronické pocity prázdnoty, a uzavírají se před okolím. Pokud ke zneužívání dochází od útlého věku dítěte, dochází k vytěsnění vzpomínek, které se projevují po celý život v podobě níže uvedených pocitů a stavů .

Vedle hluboké poruchy v oblasti důvěry je také obtížná jakákoli komunikace, navázat vztah s druhými lidmi se zdá nemožným úkolem. Člověk se cítí neschopný vztahu a bez zájmu , jak se můžeme dočíst v knize Vražda duše (Ursula Witz) : “ cosi apatického, co funguje jako robot, lpí na JÁ dotyčného člověka, takže funguje automaticky bez afektů“ . Jedinec trpí pocitem jinakosti ve srovnání s druhými, potýká se s pocity viny za „přežití“ a vzdání se dřívějších ideálu, doprovázející studem , apatií a strachem na jejichž základě odmítá kontakty.

Projevuje se u něho bojácné a utlačené chování, zřejmě ve spojitosti se vzpomínkou na strach ze smrti a výhružky z dob, kdy incest probíhal. V souvislosti s tím jsou citelně narušeny vzpomínky a VNÍMÁNÍ ČASU. Pro zneužívané dítě neexistoval jiný význam času, než přežít danou chvíli – danou situaci!

Ursula Witz ve své knize Vražda duše vytvořila se svými klientkami seznam:

1 ) depresivní stavy , „bezdůvodný pláč“

2 ) sebevražedné fantazie

3 ) sebepoškozující jednání

4 ) návykové jednání /drogy/ alkohol/ jídlo /

5 ) pocity viny, studu, špatný pocit vlastní hodnoty

6 ) problémy s důvěrou, strach před odevzdáním se a ztrátou kontroly/ neschopnost odhadu důvěryhodnosti

7 ) neschopnost stanovit meze, potíže říct NE, pocity bezmoci, propadání roli oběti

8 ) konfliktní vztahy, vyhýbání se blízkosti anebo volba partnera, která nepřipustí sblížení

9 ) pocity izolace, nepatřičnosti, odcizení, odštěpení pocitů = pocity fyzického/ psychického ochrnutí v určitých situacích

10 ) pocit nedostatečné jednoty/ budování světa fantazie

11 ) stigmatizace /odlišnost s negativním sociálním dopadem/

12 ) flash back – silné senzorické vzpomínky bez smyslu

13 ) pocity dávení, dušnosti

14 ) poruchy spánku, usínání , noční můry

15 ) výpadky ve vzpomínkách

16 ) obranné mechanismy : popírání, potlačování, zlehčování

17 ) problémy v sexuální oblasti – směšování sexuality, moci, kontroly a násilí ->poruchy orgasmu, nemožnost najít spojení mezi něžností a sexem, proto vyhledávání „cizích“ sexuálních partnerů

18 ) vyhýbání se zrcadlu, snaha nebýt vidět , narušený obraz těla /často nenávist k vlastnímu tělu – vede k psychosomatickým potížím. /

19 ) pocit bezmoci a vydání všanc – vede ke stavům úzkosti

20 ) zúžený rozsah emotivity -neschopnost pociťovat lásku

21 ) strach z blízkosti

Přestože se vám cesta k uzdravení může zdát nepřekonatelně těžká, což je pochopitelné, je dobré mít na paměti, že procházíte obrovským procesem změny.  A každá změna je těžká , proto na sebe buďte trpěliví! 

 Bc. Jana Ježková

Použitá literatura:

 • Courage to heal – Ellen Bass and Laura Davis
 • Lovers and survivors – S. Yvette de Beixedon
 • Adult Children – John Friel and Linda Friel
 • Outgrowing the pain – Eliana Gil
 • Adult children of abusive Parents – Steven Farmer
 • Ghost in the Bedroom – Ken Graber
 • When you are the partner of a rape or incest survivor- Robert Barry Levine
 • http://www.hubbardtwppd.org/Safety%20Tips/incest.htm
 • http://www.breathingspacescotland.co.uk/bspace/75.3.62.html