základní informace

Pro mnoho obětí sexuálního násilí bývá důležitým bodem v cestě za uzdravením už jenom pocit, že nejsou sami. Zároveň psychická podpora a porozumění bývá důležitou součástí léčebného procesu, je důležité si však uvědomovat, že oběť velmi citlivě rozezná skutečnou podporu a zájem od soucitu a lítosti. Váš blízký od vás potřebuje zejména neuvěřitelné množství trpělivosti, tolerance, prostoru, podpory a lásky. Nejdůležitější věc, kterou můžete udělat je VĚŘIT MU, přestože se zneužívání nebo znásilnění odehrálo/odehrávalo před mnoha lety. Je důležité si uvědomit, co to pro něj znamená a jak důležitou roli váš přístup může hrát v souvislosti s dalšími kroky k uzdravení. Snažte se pochopit a respektujte všechny pocity, které se vám buď snaží popsat nebo na jejichž základě se k vám chová. Má veškeré právo na jakýkoli pocit, který prožívá. Řada z nás neví co říct, když se nám někdo z našich blízkých svěřuje se sexuálním napadením jehož byl obětí. Velice často je však v danou chvíli pro milovanou osobu nejdůležitější, že jí nasloucháte. Přesto je dobré mít v paměti, že obětem sexuálního napadení je násilně odebrána moc a kontrola nad sebou samými a musí těžce bojovat o znovu nalezení vlastní hodnoty. Proto je v rámci reakce na místě, nabízet nové úhly pohledu a názory než dávat přímé pokyny. Samozřejmě nelze určit jak moc můžete svého blízkého zasáhnout pokud použijete nebo jste již použili některé z níže uvedených slovních spojení, reakcí apod., přesto není na místě podceňovat význam slov, které se mohou projevit jako takzvané spouštěče (triggers). Pokud se váš blízký rozhodne mluvit o tom co se mu stalo, je to pro něho velice zásadní věc.  Otevírá vám velice intimní a bolestnou část sebe, u čehož sám sebe v podstatě vystavuje nebezpečí, čímž pro něho může být vaše reakce. Proto pokud zde naleznete něco co vám uniklo z úst, není třeba se obviňovat, už proto, že jste tady je jasné, že vám na vašem blízkém záleží. Není nic jednoduššího než ve vhodné situaci (např. když o tom bude váš blízký opět mluvit) vyslovit omluvu a váš pocit a pochopení v tuto chvíli.Pamatujte si, že na každém vztahu se musí pracovat a žádný učený z nebe nespadl! Zajímejte se, co se stalo, ale je přehnané emocionální reakce nejsou na místě. Je samozřejmě jisté, že můžete cítit zoufalství, vztek a rozhořčení, je ale důležité, aby váš blízký nepocítil opětovný emocionální nátlak v souvislosti se svou minulostí a ztrátu kontroly. Dejte mu najevo, že na něj myslíte . Vědomí, že tak činíte mu může pomoci v procesu „léčení“. Další velice důležitá věc,kterou v tuto chvíli již děláte, je sebevzdělání v dané problematice. Díky tomu  budete lépe připraveni pomoci svému milovanému procházet možnými depresivními, úzkostnými stavy apod. Jak již bylo uvedeno v úvodu, pokud cítíte zejména bolest a lítost ve vztahu k vašemu blízkému, je důležité udělat malý krok zpět. Věnujte nějaký čas sami sobě a dovolte si danými pocity projít!!   Váš blízký potřebuje, abyste tu pro něj byli. Ale musíte být v pořádku. Nejen, že ho budete motivovat a ucítí z vás jistotu a zázemí, ale také budete lepším a pozornějším posluchačem. Dejte mu vědět, že se neobáváte vyslechnout co má na srdci, ale zároveň nezapomínejte, že s vámi nebude vždy chtít mluvit. Vašemu blízkému pomáhá už fakt , že se vám mohl svěřit  a není sám!

Jak nejlépe reagovat

 •  Jsem moc rád, že jsi mi to řekl.
 • Můžu udělat něco hned?
 • Jsem tu pro tebe.
 • Moc mě mrzí co se stalo.
 • Není to tvoje chyba

 Jak nejlépe nereagovat

 •  ticho – pokud neřeknete ani slovo, váš blízký může zažívat muka, protože neví co se ve vás odehrává a může pocítit pochybnosti o tom, že se svěřil – můžete jednoduše říct, že je vám to líto
 •  všechny druhy reakcí, které snižují vážnost situace  například : mohlo být hůř, nemysli na to -  je dobré podpořit, např.: Věřím , že to zvládneš, přestože to může trvat dlouho
 • věty, které začínají : potřebuješ nebo musíš… nechte na vašem blízkém co potřebuje
 • výhružné reakce směrem k pachateli

Zdroj:  http://www.ibiblio.org/rcip/partners.html 

Pro vašeho blízkého je při procesu uzdravování nesmírně důležité mluvit o svých pocitech, mluvit o tom co se stalo. Někdy může být k nezastavení, ale nezastavujte ho. Je dobré ocenit, že se snaží svoji situaci řešit. Někdy s vámi naopak nebude chtít vůbec mluvit.

Bc. Jana Ježková

Použitá literatura:

 • Lovers and survivors – S. Yvette de Beixedon
 • Adult Children – John Friel and Linda Friel
 • Ghost in the Bedroom – Ken Graber
 • When you are the partner of a rape or incest survivor- Robert Barry Levine
 • To není vaše vina – Helen Benedict
 • http://www.ibiblio.org/rcip/partners.html