jak začít

Jedním z nejzákladnějších kroků na cestě k uzdravení je emocionální odloučení od zneužívajícího rodiče, což samozřejmě není jednoduché a takový krok může trvat i několik let. Současně s tím je třeba se pokusit navázat vztah s druhým rodičem. V případě, že se jedná o zneužívání rodičem opačného pohlaví, dítě ztrácí pocit a potřebu identifikace s rodičem pohlaví stejného. K tomu, aby byl dospělý jedinec schopen zralého vztahu, je třeba, aby se identifikoval se zdravou energií rodiče stejného pohlaví.  (muž pohrdá mužstvím z dob, kdy ho negativně reprezentoval otec – žena svým ženstvím, kdy ho negativně reprezentovala matka – to je třeba napravit)

Následující body zahrnují doporučení, jak tento obtížný a dlouhý proces odloučení začít.

a)      Zbavit se veškerých závislostí (neboť odebírají pocit vlastní síly a autority)

b)      Přestat si idealizovat zneužívajícího rodiče (pozornost, která je dítěti věnována není zdravá a ublížila mu)

c)       Vzdělat se o zlobě, kterou v sobě jedinec vůči tomuto rodiči chová (zároveň napsat např. dopis se vším, není nutné odesílat)

d)      Vymezit si s rodičem vlastní hranice (co je nepříjemné; příprava na to, že se bude muset vymezování opakovat, někdy je nutné rodiče nekontaktovat- to je v pořádku, je důležité si dopřát čas

e)      Pracovat s pocity ohledně druhého rodiče a strávit s ním nějaký čas bez přítomnosti zneužívajícího.

f)       Najít si pomoc (diskuzní fórum, informace, terapie)

 

Jak již bylo uvedeno výše, oběti emocionálního zneužívání nejsou schopni vést zdravý, láskyplný a spokojený vztah. Dokud ve vás přetrvá pocit z dětství tzn., že jste byl využit a ne milován (což si nemusíte uvědomovat), vnímání sebe sama a druhých bude tímto pocitem i  nadále ovlivněno. Pravděpodobně postrádáte pocit mít se rádi za to kdo jste, který je však nutnou součástí schopnosti milovat druhé.  Vážný vztah je o vytváření péče, trpělivosti a lásky mezi dvěma lidmi. Právě proto, že jste se s takovou formou vztahu nikdy neměli možnost setkat, může pro vás být těžké lásku a péči od druhých přijmout či sami lásku a péči dávat.

Zloba a vnitřní rozpolcenost ze vztahu s rodičem se velice často promítá do vztahu s partnerem, kdy reakce oběti v podstatě nesměřuje k partnerovi, ale k rodiči, kterého v danou chvíli partner zastupuje.  Samozřejmě je neuvěřitelně těžké si toto uvědomit, ale zároveň rozkrytí či objevení  nezdravé emocionální vazby s rodičem dovolí tyto dva vztahy rozlišit.

Tato změna pravděpodobně povede nejenom k větším možnostem a šancím pro vás, ale i pro vaše vztahy. Stejně tak je velice možné, že se změní výběr vašeho partnera.

Doporučení ohledně vztahů

 • Zkuste ponechat své představy stranou
 • Pokud již v nějakém vztahu jste,  učiňte rozhodnutí v něm zůstat(v případě, že se cítíte dobře) a zkuste pomalu pracovat na otevírání svého já
 • Uzavřete všechny ostatní vztahy či flirty, pokud v takové situaci jste
 • Vymezte si vlastní hranice a postavte své vlastní potřeby jako základní věc (pro vás) ve vašem vztahu ( je obvyklé, že lidé ve vztahu tzv. ztrácí sami sebe – zvyknou si na tuto roli a poté jenom doufají, že jednou snad jejich potřeby budou naplněny)
 • Přestože vše ve vztahu bude fungovat, možná ho budete muset ukončit, pokud máte pocit, že vás nenaplňuje (rozhodnutí odejít ze vztahu je naprosto v pořádku)
 • Snažte se sledovat vlastní chování a jednání (zaměřte se na to, jak se za určitých situací chováte a proč, kdy vyhovujete žádostem, aniž byste chtěli apod. a zkuste se vyhnout situacím, ve kterých se necítíte příjemně nebo vás matou)

V novém vztahu se snažte stát tzv. nohama na zemi a pamatujte si, že nemáte kam spěchat. Dovolte mu, aby se vyvíjel bez vaší představy, jak by se vyvíjet měl.

Nejdůležitější nakonec zůstává : MĚJTE RÁDI SAMI SEBE!!

Vaše cesta k uzdravení by měla zahrnovat tedy zejména trpělivost a lásku k sobě. Mezi kroky, které můžete začít dělat hned patří např. dívání se na sebe do zrcadla, vyslovovat směrem k sobě(či vaší fotografii z dětství), že se máte rádi bez podmínek, odvážit se věřit vlastní intuici, chápat vlastní „dětské“ reakce a  dovolit si věřit sobě samým a druhým lidem.

Bc. Jana Ježková

Použitá literatura: 

 • Courage to heal – Elen Bass and Laura Davis
 •  Outgrowing the pain – Eliana Gil
 • Adult children of abusive parents – Steven Farmer
 • Silently seduced - Kenneth M. Adams, Ph.D
 • http://debrakaplancounseling.com/emotional-incest/
 • http://www.fortrefuge.com/covert-incest.php
 • Emotional Abuse – Marti Tamm Loring
 • Healing the Scars of Emotional Abuse – G.L. Jantz, Ph.D with Ann McMurray