psychické poruchy

Zneužívání zanechává v dětech pocity, které se dají velice těžko popsat.  Protože jsou díky této situaci postaveni do role oběti, vyrůstají s pocitem, že v životě nedokážou nic udělat dobře, nemají žádnou moc ani cenu a rovněž žádný vliv na svět kolem sebe. Protože je dítě kompletně závislé na dospělém/dospělých, důvěřuje jim, že dělají vše co je v jeho zájmu.  Pokud je dítě zneužívané, snadno tedy podléhá dojmu, že si takové jednání zaslouží a hledá chybu v sobě. K sebeobviňování vede i fakt, že pokud je s dítětem zacházeno špatně, je mu odepřena možnost poznat vlastní hodnotu Zneužívané děti jsou takto připraveni o šanci vnímat sami sebe dobře, nahlížet na sebe v pozitivním světle. Proto v dospělosti pokračují v sebeobviňování, trpí úzkostmi a depresemi a mnohdy nerozumí, co se s nimi děje, neboť si svoje potíže se zneužíváním nespojují.Přijímají zodpovědnost za všechno co se jim stalo a mají pocit, že si nezaslouží radost, lásku a úspěch v životě. V případě, že jejich tělo na sexuální zneužívání reagovalo pozitivně či dosáhli orgasmu, považují sami sebe za hlavní příčinu všech problémů.  Je  důležité si uvědomit, že na vlastní zneužívání nahlížejí z pozice dalšího dospělého člověka, který viní dítě. V jejich situaci jde však zejména o cestu jak si vysvětlit současné potíže či jejich příčiny a tento způsob uvažování  jim byl vnucen. Přesto právě tento princip vnímání zkušenosti z dětství (sebeobviňování) nevědomky přenášejí na každou negativní událost v životě, což je utvrzuje v destruktivním pohledu na sebe sama. Lidé, kteří neřeší důsledky sexuálního, fyzického nebo emocionálního násilí mohou mít sklony k přebírání kontroly ve vztahu a nevhodnému společenskému chování, kterému sami nerozumí. Neschopnost odhalit příčinu svých potíží může  vést zase jenom k dalšímu sebeobviňování a pocitům studu,což společně s nedůvěrou k druhým může vést k naprosté izolaci. Samota v delším období však opět prohlubuje nejistotu a strach. Ne zřídka tyto pocity doprovází úzkosti, panické záchvaty, poruchy přijmu potravy a deprese. Více informací k těmto psychologickým poruchám uvádíme v jednotlivých kategoriích. 

 

Použitá literatura:                                                                                                                               Courage to heal – Ellen Bass and Laura Davis                                                                           Lovers and survivors – S. Yvette de Beixedon                                                                                   Ghost in the Bedroom – Ken Graber                                                                                          aftersilence.org